البته مشخص نیست طرح پیراهن چه ربطی به سرمربی خارجی تیم دارد؟ او می تواند درباره کیفیت فنی و ساخت پیراهن نظر بدهد اما درباره رنگ و طرح پیراهن فدراسیون تنها تصمیم گیرنده است.لینک منبع

برچسب ها :