ارتش سوریه چهار روستا و بلندی های اطراف آن ها را در شرق استان حمص از گروه تروریستی داعش آزاد کردند.

به گزارش ایرنا، یگان های ارتش سوریه روز دوشنبه با پشتیبانی نیروهای مقاومت روستاهای ام الریش، مسعده، رسم الناقه و الزیبه و بلندی های مشرف برآن ها را از گروه تروریستی تکفیری داعش بازپس گرفت.

ارتش سوریه درعملیات امروز خود ۳۵ کیلومتر مربع را از تروریست های داعش پاکسازی و مین های این منطقه را خنثی کرد.

یگان های ارتش سوریه، روز یکشنبه نیز روستاهای الصفوانیه، المکرمیه، رسم سوید و تپه رجم الشاره و جوره نزال در شرق شهرک جب الجراح را آزاد کرد.

نیروهای ارتش سوریه در این عملیات منطقه ای به مساحت ۵۰ کیلومتر مربع با طول ۱۰ کیلومتر و عمق ۵ کیلومتر مربع را از گروه تروریستی تکفیری داعش بازپس گرفتند.

عناصر گروه تروریستی تکفیری داعش مدتی است در مناطق شرقی استان های حمص و حماه محاصره شده اند.

ارتش و نیروهای مسلح سوریه، روز ۲۷ مردادماه ۹۶عناصر گروه تروریستی تکفیری داعش را در مناطق گسترده ای از شرق استان های حمص و حماه محاصره کردند. لینک منبع

برچسب ها :