سازنده مسکن های مهر سرپل ذهاب، شرکت سازه کاران بود و نظام مهدسی استان به فرآیند ساخت نظارت می کرد. نقشه ای که از سوی نظام مهندسی به ما ابلاغ شد، دقیق اجرا شد و من می توانم بر اساس سند و مدرک این موضوع را اثبات کنم. به دلیل عدم تخریب سازه های واحدها، می توان با ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دوباره خانه ها را بازسازی کرد.لینک منبع

برچسب ها :