سازنده مسکن های مهر سرپل ذهاب، شرکت سازه کاران بود و نظام مهدسی استان به فرآیند ساخت نظارت می کرد. نقشه ای که از سوی نظام مهندسی به ما ابلاغ شد به صورت دقیق اجرا شد و من می توانم بر اساس سند و مدرک این موضوع را به اثبات برسانم. به دلیل عدم تخریب سازه های واحدها، می توان با ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دوباره خانه ها را بازسازی کرد.لینک منبع

برچسب ها :