فارس نوشت:  زن توریست استرالیایی: من تا قبل از اینکه ایران بیایم دیدگاه بدی نسبت به ایران داشتم اما این شهید دیدگاه مرا نسبت به اسلام عوض کرد. فهمیدم که ایرانی ها هم مثل مردم خودم هستند. ما همه انسانیم، این شهید همسن پسر من است و وقتی به استرالیا برگردم حتما به پسرم خواهم گفت مسلمان ها انی که به ما میگویند نیستند.

 

ادای احترام گردشگر استرالیایی به شهید حججی لینک منبع

برچسب ها :