در یکی از جلسات تمرین سایپا فردی که مشخص بود با یکی از مربیان تیم ارتباط داشت از پشت فنس‌ها فریاد می‌زد که پولش را بدهند. این فرد مدعی بود با توافق مالی که با یکی از مربیان تیم داشته باعث قهرمانی وی در تیم قبلی اش سپاهان شده است! در ادامه از نیمکت به ترکیب فیکس وارد شدم و در سه بازی متوالی به حریف پنالتی دادم واخراج شدم! گویی انگار طلسم شده باشملینک منبع

برچسب ها :