بنرهایی عجیبی که مربوط به بازگشایی مدارس است در سطح شهر مشهد خودنمایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس همزمان با مهرماه و بازگشایی مدارس بنرهایی جالب در سطح شهر مشهد خودنمایی می کند.

در این بنرها که مزین به عنوان مهرحسینی نیز است عکس وزیر آموزش و پرورش نیز به بزرگی حک شده است و پیامی از سوی یک دانش آموز نیز در تشکر از وزیر قید شده است.

 

بنرهای عجیب آموزش و پرورش در مشهد لینک منبع

برچسب ها :