تانک اصلی میدان نبرد (ام‌ بی‌ تی) نقش اعمال آتش و مانور در میدان نبرد با بدنه زرهی قدرتمند را در ارتش‌های مدرن ایفا می‌کند و بازیگردان اصلی میادین نبرد زمینی است. تانک اصلی میدان نبرد اوکراینی هرچند در اثر درگیری‌های نظامی این کشور روند تولید و عرضه کندی دارد و ارتش اوکراین نیز به دلایل بودجه نتوانسته است سفارش آن را بدهد؛ اما با سیستم بارگذاری مهمات خودکار و حذف نقش بارگذار مهمات و کاهش تعداد خدمه مورد نیاز برای عملیاتی کردن تانک اندازه خود را کاهش داده و با کوچک کردن خود احتمال بقای خود در میدان نبرد را افزایش داده است. جزئیات تکمیلی و فنی این تانک را در این ویدیو ببینید.لینک منبع

برچسب ها :