مردم هر کشوری توسط مردم دیگر کشورها به امور و رفتار خاصی زبان زد هستند.

روس ها علاوه بر سرما، تانک، دخترانش به رفت و آمد خرس در خیابان ها نیز مشهور هستند.

این تصویر نادر، در یکی از خیابان های ولگاگراد در روسیه گرفته شده است. به نظر می رسد این خرس خیلی عجله داشته است که دوچرخه سواری می کند.لینک منبع

برچسب ها :