روز گذشته با خودرو از خیابانی که مدرسه ایی در آن قرار داشت عبور می کرد . به دلیل ترافیک صبحگاهی رفت و آمد به کندی انجام می شد  و خودروها در ۲ لاین در حال حرکت بودند در همان لحظه خودرویی در یک لاین خیابان به صورت دوبله متوقف و راننده به اتفاق فرزندش به راحتی با قفل کردن در به آن سمت خیابان و به سمت مدرسه رفتند و این در حالی بود که به دلیل پارک دوبله این فرد ترافیک بسیار شدیدتر شد. راننده را صدا کردم و به وی گفتم چند متر آن طرف تر جای پارک وجود دارد و لذا خودرو را آنجا پارک کن نه وسط خیابان . و اما پاسخ این راننده در حالیکه فرزند کوچکش در حال نظاره به این صحبت ها بود در نوع خود جالب بود و آن پاسخ این بود: مجبورم اینجا پارک کنم . مجبور .. می فهمی همواره یادمان باشد که کودکان نظاره گر رفتار ما هستند و هر گونه عدم احترام به حقوق دیگران  توسط  والدین می تواند اثرات بدی بر روی آنها داشته و این رفتار ناشایست را درون آنها در صورت تکرار نهادینه کند .
پس سعی کنییم یاد بگیریم به حقوق دیگران احترام بگذاریم . به خصوص در زمانیکه فرزندانمان با ما هستند این نکته را به دقت رعایت کنیم.لینک منبع

برچسب ها :