مسئولین دولت یازدهم معتقد بودند که دولت قبل برای رو به رو نشدن با لشگر متقاضی کار متولد دهه شصت، درهای دانشگاه ها را به روی آن ها باز کرد و از این طریق باعث شد که این جمعیت با تاخیری چند ساله وارد بازار کار شوند و همین عامل باعث افزایش یک باره نرخ بیکاری شد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آمار و ارقام هم، این صحبت های مسئولین دولت یازدهم را تایید می کند؟لینک منبع

برچسب ها :