زلزله ۴.۳ ریشتری، این بار در مرز لرستان و ایلاملینک منبع

برچسب ها :