سازمان ملل از پیوستن سوریه به توافقنامه آب و هوایی پاریس خبر داد.لینک منبع

برچسب ها :