«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: پهن شدن تور انقراض برای تنها پستاندار دریای خزر؛ را بشنوند.لینک منبع

برچسب ها :