آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی بمنظور کنترل آفات و علف‌های هرز، پاک شدن سریع زمین از بقایای گیاه قبلی و آسان شدن عملیات شخم برای محصول بعدی است . این آتش سوزی‌ها باعث بروز مشکلات زیست محیطی زیادی برای مردم و اکوسیستم منطقه می‌شود در حالیکه استفاده مناسب از سموم نتیجه‌ای بسیار مطلوب تر دارد.لینک منبع

برچسب ها :