مقامات حسابرسی نهاد اصلی مالیاتی در کشور آلمان به طور ناگهانی دفتر بسیاری از مسوولان رده بالای شرکت خودروسازی فولکس واگن آلمان را به دلیل اتهامات مربوط به تقلب مالیاتی مورد تحقیق و تفحص قرار دادند.لینک منبع

برچسب ها :