خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته نیز تح.لات، خبرها و رویداهای متعددی را سپری کرد و بیش از هر چیز متاثر از تحولات لبنان و سرنوشت حریری در عربستان بود. جایی که حریری به نظر می رسد در محدودیت هایی به سر می برد، با این حال وعده داده به زودی به لبنان بازخواهد گشت و از طرف دیگر فرانسه نیز ضرب الاجلی را به عربستان برای بازگردادن حریری به لبنان صادر کرده است.لینک منبع

برچسب ها :