روزنامه های ترکیه با انعکاس حرف های مصطفی دنیزلی در یک برنامه تلویزیونی به پیشنهاد استقلال به فاتح تریم رسمیت بخشیدند. 

به گزارش تابناک ورزشی، درحالی که مذاکرات نماینده استقلال با فاتح تریم با ناباوری رسانه های ایران همراه بوده است ، مصطفی دنیزلی در برنامه ای در تلویزیون ترکیه درباره پیشنهاد استقلال به تریم صحبت کرد و گفت :من به زودی با فاتحر تریم نشستی خواهم داشت تا درباره پیشنهاد ایران حرف بزنیم.

او در ادامه گفت: او هنوز تصمیمی در این باره نگرفته و برای قبول پیشنهاد دو دل است. ۵۰درصد مثبت و ۵۰ درصد منفی.

مصطفی دنیزلی که در دو مقطع هدایت پرسپولیس را برعهده داشته است درادامه حرفهایش گفت : ایران یک کشور جذاب برای زندگی است و مردمش فوق العاده اند. من سه سال در این کشور زندگی کرده ام . این می تواند یک چالش فوق العاده برای تریم باشد . اگر او تصمیم به رفتن بگیرد ، این کار را انجام می دهد و شایدبرای صحبت دراین باره باهم بنشینیم. دنیزلی در این مصاحبه استقلال را یکی از دو تیم برتر ایران معرفی کرد .

مشورت فاتح تریم بادنیزلی درباره پیشنهاد استقلاللینک منبع

برچسب ها :