این روزها خیلی از نشریات و رسانه های بین المللی در تیترهای خود راجع به موضع فرانسه نسبت به برجام از عبارت «چرخ ۱۸۰ درجه ای» فرانسه نسبت به برجام سخن می گویند؛چرخشی که بر مدار زیاده خواهی های شخص مکرون رئیس جمهور این کشور صورت می پذیرد.لینک منبع

برچسب ها :