خیریه همت رضا شهر با ارسال نامه ای به عصر ایران، خواستار کمک به مادر ۶۶ ساله بی سرپرستی شده که در یک مغازه به صورت موقت زندگی می کند و ۳ دختر دارد که یکی از آن ها دچار بیماری سرطان سینه است.

در این نامه آمده است:

احترماً به استحضار می رساند سرکار خانم زهره اسماعیلی از مددجویان این خیریه جهت مساعدت معرفی می گردند.

خانم اسماعیلی ۶۶ ساله بی سرپرست و در حال حاضر در یک مغازه به صورت موقت زندگی می کند.

این مادر به دلیل داشتن ۳ فرزند دختر و بیماری که خودش و یکی از دخترانش دارد از زندگی نا امید شده و توان ادامه حیات برایش سخت شده است.

نامبرده بیماری شدید قلبی دارد و در نوبت عمل که به خاطر نداشتن هزینه قادر به ادامه درمان نیست چون دختر ۲۶ ساله اش سرطان سینه دارد و در بیمارستان امید مشهد با حمایت خیریه شیمی درمانی می شود که هزینه درمان و داروهای آن سنگین است.

دو دختر دیگر این مادر به دلیل کار کردن از تحصیل بازمانده اند و در کارگاه خیاطی خیریه جهت تهیه جهیزیه و بخشی از هزینه های درمان و زندگی مشغول به کار هستند.

متاسفانه این خانواده هیچ آشنایی جهت حمایت ندارد و تمام امیدش بعد از خدا به دست های مهربان و پر از عاطفه شما مردم نوعدوست است.

قبلاً از همکاری و مساعدتی که در اینباره خواهید فرمود کمال تشکر و سپاسگزاری را می نماید.

شماره حساب خیریه ۰۲۰۴۲۱۸۷۳۴۰ شماره کارت خیریه ۶۱۰۴۳۳۷۷۳۳۵۷۳۹۵۸
شماره شبای خیریه IR930120000000002042187340لینک منبع

برچسب ها :