دالیچ همین ماه گذشته گزینه جدی هدایت ابی های تهران بود اما گویا بع توافق نرسید.لینک منبع

برچسب ها :