گلایه های همسر سرمهندس نفتکش ایرانی: اینقدر از بیمه کشتی حرف نزنید،این چه دیپلماسی است؟ صداسیما ۳روزاول کجابود؟ (فیلم)لینک منبع

برچسب ها :