رئیس گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، طی ۶ سال گذشته ۲۵ درصد مهاجرت تهرانی ها به البرز انجام شده است.

علی تیرداد در گفت و گو با ایرنا افزود: طی سال های ۹۰ تا ۹۵ ،نزدیک به ۳۵۱ هزار نفر از استان تهران به سایر استان های مختلف کشور مهاجرت داشته اند که ۸۹ هزار نفر این مهاجرت ها معادل ۲۵ درصد؛ به استان البرز بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تعداد ۵۰ هزار و ۸۸۵ نفر از البرز به تهران مهاجرت کرده اند که ۱۰ درصد کل مهاجران به پایتخت را تشکیل می دهد.
تیرداد گفت: بالاترین مهاجرت ها به استان تهران پس از البرز از استان های لرستان ، همدان و خراسان رضوی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین در این دوره ۵ ساله بالاترین میزان مهاجران استان تهران به البرز بوده است.لینک منبع

برچسب ها :