تصاویر ۳۲ خدمه نفتکش ایرانی سانچی که ۶ روزپیش در آب های چین دربرخورد با کشتی دیگری ناپدید شدند.

ایران نوشت: این تصاویر ۳۲ خدمه نفتکش ایرانی است که در آب های شانگهای پس از برخورد با کشتی چینی ناپدید شدند.لینک منبع

برچسب ها :